Piknik dla gimnazjalistów

Piknik dla gimnazjalistów

W miniony wtorek w Parku Centralnym odbył się Piknik dla gimnazjalistów, podczas którego szkoły uczące młodzież zawodu mogły zaprezentować swoją ofertę edukacyjną.

ZSB w Olsztynie niewątpliwie przykuło uwagę gimnazjalistów instalacjami, reprezentującymi różnorodne kierunki kształcenia. Niektóre z nich budziły podziw ze względu na interdyscyplinarność kierunków, np. makieta domu jednorodzinnego i otaczający go ogród tradycyjny jak i ogród na dachu. Zainteresowaniem cieszyła się również konstrukcja dachu, którą młodzież mogła zdemontować i ponownie ułożyć pod czujnym okiem chłopców z budownictwa. Spora grupka gimnazjalistów zaglądała również do kącika geodezyjnego. 

 Podczas Pikniku aktualni uczniowie ZSB w Olsztynie jak i nauczyciele informowali zainteresowanych o wszystkich zawodach, w jakich  kształcimy w szkole i wynikających z nich umiejętnościach i uprawnieniach. Okazało się, że spora grupa gimnazjalistów wyraziła chęć kształcenia w naszej szkole, byli też tacy, którzy żałowali, że naszej szkoły nie wybrali ;)


 

Współpracują ze szkołą

Back to top