„KONKURS PRAC I PROJEKTÓW PRAKTYCZNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH”

WARMIŃSKO-MAZURSKA RADA FEDERACJI  STOWARZYSZEŃ

NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

W OLSZTYNIE 

„KONKURS PRAC I PROJEKTÓW PRAKTYCZNYCH

UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH”

 

 

    W dniu 24 kwietnia 2017 roku w siedzibie NOT-u odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczniom, których prace zostały zgłoszone na konkurs. Przewodniczący Kapituły konkursu Pan  mgr inż. Jan Chojecki ogłosił wyniki, odczytał uzasadnienie oraz informację na temat każdej pracy zgłoszonej do konkursu. Po wystąpieniach przedstawiciela Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w osobie dr. hab. inż. Jana Stabryły  prof. nadzw. i Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Pana mgr. Adama Szkolnika odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród autorom prac i ich opiekunom, a także sesja zdjęciowa z udziałem członków komisji konkursowej. Po głównej uroczystości odbyło się spotkanie uczestników, którzy dzielili się swoimi uwagami

i doświadczeniami związanymi z udziałem w różnych konkursach zawodowych, a także wysłuchali ciekawego wystąpienia prof. Jana Stabryły na temat szeroko pojętej innowacji.

W tym roku naszą szkołę reprezentowała duża grupa uczniów, którzy odnieśli sukces zajmując następujące miejsca:

 

·        I nagroda 

 Weronika Poduszko i Anna Żuk za pracę „Rehabilitacyjny dom dla niepełnosprawnych” pod   kierunkiem Pani Emilii Łątkowskiej

 

II nagroda   

Agata Skrzyńska i Klaudia Siemiatkowska za pracę „Elementy dekoracyjne ścian
zewnętrznych i wewnętrznych” pod kierunkiem Pani Reginy Urbaniak

Łukasz Dulisz, Bartosz Suchecki i Klaudia Siemiatkowska za pracę „Ścieżka sensoryczna jako ekspozycja nawierzchni drogowych” pod kierunkiem Pani  Reginy Urbaniak

Bartosz Kuliś za pracę „Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy kościele w Wójtowie” pod kierunkiem Pani Emilii Łątkowskiej”

III nagroda

Tomasz Purzycki za pracę „Więźba dachowa płatwiowo-jętkowa” pod   kierunkiem Pani Reginy Urbaniak

Remigiusz Gamański za pracę „Stojaki na plansze informacyjne do Geoogrodu” pod kierunkiem Pani Ewy Florkowskiej-Hamera

Wiktor Hoffer za pracę „Modelowa budowa domu krok po kroku” pod kierunkiem Pani Reginy Urbaniak

Wyróżnienie – Adrian Rutkowski i Jerzy Skrypoczka za pracę „Innowacje drogowe” pod kierunkiem Pani Elżbiety Hepner

 

A U T O R O M    P R A C   i   O P I E K U N O M   G R A T U L U J E M Y


 

Współpracują ze szkołą

Back to top