Jacek Sobota- Co to jest szczęście?

Jacek Sobota- Co to jest szczęście?

6 grudnia 2016 r. gościliśmy znanego olsztyńskiego pisarza, filozofa dr Jacka Sobotę, który przybliżył młodzieży naszej szkoły temat szczęścia. Uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie : co to jest szczęście? Poznali  pojęcie hedonizmu i jego wizje u innych filozofów Epikura czy Sokratesa. Młodzież zapoznała się z definicjami szczęścia, a dyskusje na ten temat utwierdziły  ich w przekonaniu, iż subiektywne pojmowanie szczęścia jest najistotniejsze. Wywnioskowano także, że szczęście opiera się na nieszczęściu i chociaż jest to paradoks, to ma to odbicie w rzeczywistości. 

Wykładowca udowodnił także, iż nadużywanie „środków wzmacniających doznania szczęścia” nie służy niczemu dobremu. Po pewnym czasie następuje tolerancja na te substancje i wtedy trzeba zmierzyć się ze wzmożoną siłą z naszymi problemami. Słuchacze dowiedzieli się także, co to jest „recykling szczęścia” i uświadomili sobie, iż ważne jest, abyśmy starali się przeżywać intensywnie przyjemne życiowe zdarzenia. Te liczne rozważania, dyskusje i przedstawione przykłady pozwoliły młodzieży znaleźć odpowiedź na postawioną na początku  hipotezę: co to jest szczęście? Prelekcja na długo zostanie w naszej pamięci. Dziękujemy.


 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top