MATURA 2018/2019

MATURA
ROK SZKOLNY 2018/2019

Uwaga!

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

 Zmiana terminu opłat za egzamin maturalny  

Harmonogram egzaminu maturalnego 2018/2019

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego
w Technikum nr 4

Harmonogramy egzaminu maturalnego-

ustnego

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2019 roku

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2019 roku

Tematy na egzamin maturalny
(stara formuła -j.polski)

Komunikat o przyborach 
(nowa formuła)

Komunikat o przyborach 
(stara formuła)

Egzamin maturalny z informatyki

Deklaracja przystąpienia
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
(nowa formuła)

Deklaracja przystąpienia 
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
(stara formuła)

Czas trwania egzaminu
(nowa formuła)

Czas trwania egzaminu
(stara formuła)
 

Opłata za egzamin maturalny

Zadania powtórzeniowe z matematyki (rozszerzenie)

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top