WESTO - Pracodawca Przyjazny Szkole

WESTO - Pracodawca Przyjazny Szkole

30 maja 2019 r. siedmiu olsztyńskich pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi odebrało w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym statuetkę „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Prezydent Olsztyna pan Piotr Grzymowicz podziękował w ten sposób firmom, które wspierają szkoły w kształceniu zawodowym. W tym roku zostało uhonorowane statuetką min. przedsiębiorstwo współpracujące z naszą szkołą WESTO – Zakład Produkcji Drzewnej.

Wyróżnienie „Pracodawca Przyjazny Szkole” przyznaje raz w roku Prezydent Olsztyna na podstawie opinii przedłożonej przez zespół oceniający – Kapitułę. Z inicjatywą przyznawania wyróżnień pracodawcom współpracującymi ze szkołami zawodowymi wystąpiła w 2014 r. nasza szkoła.

 

 


 

Współpracują ze szkołą

Back to top