Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Konkurs  Wiedzy Normalizacyjnej przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny odbywał się 15 marca 2019 roku we wszystkich zainteresowanych szkołach i brało w nim udział łącznie 45 uczniów.  Do etapu finałowego przystąpiło 12 uczestników z czterech olsztyńskich szkół: Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w  Olsztynie, Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie. Organizatorem konkursu  była nasza  szkoła, natomiast patronat nad konkursem pełnił Polski Komitet Normalizacyjny. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia związane z normami i normalizacją.

 

22 marca 2009 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. I miejsce zdobył Kamil Cołta uczeń  klasy 3bu Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. Miejsce drugie i trzecie zajęli uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. W grupie wyróżnionych znalazł się Dawid Sawicki z klasy 4bd . Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundował Polski Komitet Normalizacyjny. Uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie szkół biorących udział w finale konkursu mieli okazję wysłuchać wykładu dra Zygmunta Niechody nt. historii normalizacji i jej wpływie na nasze współczesne życie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy bardzo dużej wiedzy na temat normalizacji
i norm, które są nieodłącznym elementem w kształceniu zawodowym.

 PKN - relacja z finału.

  

 

Współpracują ze szkołą

Back to top