Olsztyn – Kaliningrad 2018/2019

Olsztyn – Kaliningrad   2018/2019

Celem konkursu matematycznego jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów ,rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich uzdolnień  ,a także rozwój kontaktów między uczniami z Kaliningradu i Olsztyna.

1.      1. Konkurs kierowany jest do uczniów 9-10 klasy szkół Kaliningradu i 1-2 klasy szkół ponad gimnazjalnych Olsztyna.

 

2.     Konkurs odbył  się równocześnie w obu miastach 10 grudnia 2018 roku, o godzinie 10.00 w Olsztynie i 11.00 w Kaliningradzie. W Olsztynie miejscem konkursu był  ODN, Turowskiego 3.

3.  Prace konkursowe są zakodowane. Uczniowie rozwiązują zadania w ciągu 2 godzin (120 min). Zestaw konkursowy składa się z dwóch części: testowej (10 zadań zamkniętych) i 3 zadań otwartych. Zadania układane są przez zespół specjalistów i konsultantów metodycznych  uwzględniają wspólne treści programowe realizowane w szkołach polskich i rosyjskich oraz podane są w języku danego kraju.

4. Komisja Konkursowa wyłoni 5 laureatów w każdym mieście. Nagrodą główną jest udział we wspólnym programie organizowanym dla laureatów w  Kaliningradzie i Olsztynie w 2018r 

Z naszej szkoły wzięli udział uczniowie następujący: 

Lp.

Nazwisko

Imię

Klasa

Nauczyciel uczący

1

Skuza

Dacjan

I GM

ALICJA PERIŻOK

2

Żuk

Oliwia

I GM

ALICJA PERIŻOK

3

Roćko

Maria

I A

MONIKA SOSIŃSKA

4

Szwark

Julia

I A

MONIKA SOSIŃSKA

5

Cygan

Adrian

I B1

WIOLETTA BRZEZIŃSKA

6

Kościanek

Izabela

I B1

WIOLETTA BRZEZIŃSKA

7

Ordak

Michał

I B1

WIOLETTA BRZEZIŃSKA

8

Snitkowski

Jan

IB2

ŁUKASZ LELUJKA

8

Rochalski

Hubert

IB2

ŁUKASZ LELUJKA

10

Platek

Sebastian

IB2

ŁUKASZ LELUJKA

  

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top