Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu”

Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu”

 

29 listopada 2018 r. dyrektor Lidia Nowacka oraz pani pedagog Tomira Puciło wzięły udział w uroczystości zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podczas której odebrały certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” przyznany Zespołowi Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkanie z przedstawicielami placówek, którym przyznano to wyróżnienie, odbyło się w olszyńskim Urzędzie Wojewódzkim, a sam dokument wręczali: wicewojewoda Sławomir Sadowski i wicekurator Wojciech Cybulski.

 

Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” nadawany jest szkołom i placówkom oświatowym, które m.in. promują postawy patriotyczne, kształtują tożsamość narodową, upowszechniają wiedzę na temat polskiej historii i kultury oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Od lat powyższe działania z powodzeniem realizowane są w naszej szkole.

 

 


 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top