Konferencja „Przemysł drzewno-meblarski ...

Konferencja

„Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach

-perspektywy inteligentnej specjalizacji” 

 

         W dniu 29 października 2018 roku grupa uczniów z drugiej klasy  technikum kształcących się w zawodzie technik technologii drewna uczestniczyła w konferencji dla branży drzewnej i meblarskiej zorganizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.

W programie konferencji odbyło się wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, który konferencję otworzył i Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jana Szynaki, którzy nakreślili perspektywy rozwoju branży w naszym województwie. Uczniowie wysłuchali ciekawych prelekcji, a wśród nich:

 

·        Akceleracja branży meblarskiej elementem Programu Flagowego Polskie Meble

·        Stoisko targowe firmy meblowej, które sprzedaje

·        Sieć otwartych innowacji- granty na transfer technologii

·        Automatyzacja w przemyśle meblarskim sposobem na rozwiązanie problemów kadrowych i zwiększenie wydajności

·        Prawa własności intelektualnej w meblarstwie- jakie praw czemu mają służyć?

·        Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

 

Konferencja odbyła się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie


 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top