„Ci, co odchodzą, wciąż są z nami.”

„Ci, co odchodzą, wciąż są z nami.”

(J. Cygan)

     Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 24 października 2018 r. wieloletniego Dyrektora ZSB w Olsztynie –  inż. arch. Janusza Chojnackiego. Pan Janusz Chojnacki stanowisko Dyrektora piastował przez 38 lat (od 1953 r. do 1991 r.). W tym czasie był wspaniałym nauczycielem, kreatywnym menadżerem, innowatorem i wychowawcą. Dzięki niemu szkoła intensywnie rozwijała się. Stworzył szkołę zaoczną, policealną, liceum zawodowe, szkołę dla dorosłych. To właśnie z Jego inicjatywy 1.09.1988 r. przy naszym Zespole powstało Liceum Sztuk Plastycznych. Pan Dyrektor Janusz Chojnacki przez te lata był doceniany nie tylko przez uczniów, nauczycieli i pracowników, ale również przez władze państwowe i oświatowe.

 

 

Otrzymał:

1.     Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski – 1983 r.

2.     Złoty Krzyż Zasługi – 1975

3.     Srebrny Krzyż Zasługi – 1970 r.

   W 1974 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1978 r.) i Kuratora Oświaty (1975 r.).

Pana Dyrektora Janusz Chojnackiego cenimy nie tylko jako Dyrektora szkoły, ale również jako architekta. Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich w olsztyńskim oddziale, Warmińsko Mazurskiej Izby Architektów RP, wieloletnim Prezesem Zarządu Oddziału oraz przewodniczącym Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. W ramach tej działalności został odznaczony m.in.: Złotą Odznaką Sarp-u (1977 r.) i Honorową Odznaką Zasłużony dla Budownictwa (2012 r.).

 

Współpracują ze szkołą

Back to top