Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych
przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

18 października 218 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, inaugurujące kolejny rok wspólnej pracy. Członków Rady Dyrektorów powitała Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie wraz z  Wojciechem Cybulskim, Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty.

 

Spotkanie dotyczyło nadchodzących od września 2019 zmian w szkolnictwie zawodowym, o  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji opowiadali  Przemysław Szreder i Karol Blok, doradcy regionalni ds. ZSK  Instytut Badań Edukacyjnych, a dyskusja toczyła się na tematy bliskie wszystkim dyrektorom szkół zawodowych.


 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top