Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

 

Termin egzaminów poprawkowych:

27.08.2018 r. – godz. 9.00 – egzamin pisemny

28.08.2018 r. – godz. 9.00 – egzamin ustny

Uczniowie wyznaczeni do egzaminów poprawkowych z przedmiotów ogólnokształcącychprzedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym zdają egzamin pisemny i ustny.

 

Uczniowie wyznaczeni do egzaminów poprawkowych z przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym zdają egzamin praktyczny 27.08.2018 r. o godz. 9.00 w warsztatach szkolnych.

Współpracują ze szkołą

Back to top