Hydrologia nad Jeziorem Kortowskim

Hydrologia nad Jeziorem Kortowskim

Przed wakacjami lekcja geografii dla klasy 2gd odbyła się w plenerze nad Jeziorem Kortowskim. Interesujące zajęcia prowadzili pracownicy Wydziału Nauk o Środowisku 
z  Katedry Inżynierii Ochrony Wód - UWM w Olsztynie pani dr inż. Renata Augustyniak
i pani dr inż. Renata Tandyrak.

 Tematyka zajęć dotyczyła działu hydrologii. Młodzież zobaczyła jak dokonuje się  pomiaru przepływu rzeki, zapoznała się  tematyką eutrofizacji jezior i metodami badań stanu czystości wód w jeziorach, pobierała próby wody do analiz, uczestniczyła w podstawowych badaniach fizykochemicznych wody, zapoznała się z możliwościami rekultywacji jezior na podstawie Jeziora Kortowskiego i Jeziora Długiego, a także otrzymała wskazówki dotyczące korzystania z kąpielisk podczas nadchodzących wakacji.

Na kortowskim pomoście, świeciło słońce, było już wakacyjnie…


 

Współpracują ze szkołą

Back to top