Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

 

DATA

TEMAT

14.09.2017

Spotkanie z rodzicami

23.11.2017

Spotkanie z rodzicami

19.12.2017

Wystawianie ocen - oceny klasyfikacyjne śródroczne:
 - klasy programowo najwyższe Technikum

22.12.2017

Zakończenie semestru I – klasy programowo najwyższe Technikum

23.12.2017 - 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2018
(model „d”)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  -
etap praktyczny - według harmonogramu OKE

11.01.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
etap pisemny
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum,BS

16.01.2018

Wystawianie ocen - oceny klasyfikacyjne śródroczne:
 - klasy I-III

18.01.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I semestr, klas I – III
Spotkanie z rodzicami - wszystkie klasy - spotkanie semestralne

12.01- 17.02.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
etap praktyczny - według harmonogramu OKE

22.01.2018 – 4.02.2018

Ferie zimowe

marzec 2018

Rekolekcje Wielkopostne

20.03.2018

Wystawianie ocen - oceny przewidywane:
 - klasy programowo najwyższe Technikum

22.03.2018

Spotkanie z rodzicami:
Wszystkie klasy
- klasy czwarte (oceny przewidywane w klasach programowo najwyższych Technikum )

29.03.2018 – 3.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2018

Wystawianie ocen - oceny klasyfikacyjne roczne:
 - klasy programowo najwyższe Technikum

23.04.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja i promocja uczniów klas programowo najwyższych Technikum

27.04.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - klasy programowo najwyższe Technikum

2.05. 2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum,BS

4.05.2018

7.05.2018

8.05.2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum, BS
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum

04.05.2018 – 25.05.2018

Egzaminy maturalne -  pisemny i ustny

16.05.2018

Wystawianie ocen – oceny przewidywane: - klasy I-III

17.05.2018

Spotkanie z rodzicami – klasy pozostałe (oceny przewidywane)

15.06.2018

Wystawianie ocen – oceny klasyfikacyjne roczne:
 - klasy I-III

1.06.2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

18.06.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja i promocja uczniów  klas I – III

19.06.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum, BS

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – klasy I – III

21.08.2018  
część pisemna
21-22.08.2018  
część ustna

Egzaminy maturalne - poprawkowe (pisemne, ustne)

26.06.2018

(model „d”);

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny - według harmonogramu OKE

22.06-4.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny - według harmonogramu OKE

25.06.2018 – 31.08.2018

Ferie letnie

27-28.08.2018

Egzaminy poprawkowe

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top