Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r.

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r.

         

nr zjazdu

terminy

piątek

16:00-19:45

sobota

8:16:00

niedziela

8:00-16:00

1.        

16-18.02.2018r.

Materiałoznawstwo nieroślinne

M. Bigus

Przedsiębiorstwo florystyczne

M. Szabla

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus do 16:45

2.        

23-25.02.2018r.

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Organizacja stanowiska (MŁ/KZ)

8:00-13:00

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

3.        

9-11.03.2018r.

Język obcy ukierunkowany zawodowo A.Lichy

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

4.        

23-25.03.2018r.

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

5.        

21-22.04.2018r.

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

6.        

11-13.05.2018r.

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

do 20:30

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

7.        

25-27.05.2018r.

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus

Środki wyrazu twórczego

M. Czaus

8.        

8-10.06.2018r.

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

16:00-20:30

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

9.        

16-17.06.2018r.

 

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ) do 16:45

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

10.     

8-9.09.2018r.

 

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

11.     

21-23.09.2018r.

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

do 16:45

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

12.     

5-7.10.2018r.r.

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla II

do 18:15

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

13.     

13-14.10.2018r.

 

Środki wyrazu twórczego

M. Czaus

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla I

14.     

19-21.10.2018r.

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC) do 20:30

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

15.     

16-18.11.2018

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla I

do 18:15

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla grupa II

16.     

23-25.11.2018

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU) do 20:30

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

 

MŁ- Monika Łoś

MC-Magdalena Czaus

MB – Małgorzata Bigus

DU - Dominika Urbanowicz

KZ- Katarzyna Ząbek

MS – Marta Szabla

 * Informacje o salach na zajęcia będą wywieszone w portierni szkoły na poszczególnych zjazdach.  

 

 

Plan nauczania w ramach kwalifikacji
R.26.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Edycja IV (16.02.2018-25.11.2018)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin

Nazwisko nauczyciela

Ogółem

Stacjonarnie

on-line

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.        

Przedsiębiorstwo florystyczne

15

10

5

Marta Szabla

2.        

Język obcy ukierunkowany zawodowo

12

5

7

Agata Lichy

3.        

Materiałoznawstwo roślinne

36

26

10

Małgorzata Bigus

4.        

Kulturowe podstawy florystyki

22

15

7

Magdalena Czaus

5.        

Środki wyrazu twórczego

 

28

20

8

Magdalena Czaus

6.        

Kompozycje florystyczne

55

40

15

Dominika Urbanowicz

7.        

Materiałoznawstwo nieroślinne

7

5

2

Małgorzata Bigus

Razem

177

122

55

 

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

grupa

 

8.        

 

Organizacja stanowiska

6x2

I

Monika Łoś

II

Katarzyna Ząbek

9.        

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych

112x2

I

Katarzyna Ząbek

II

Monika Łoś

10.    

Wykonywanie kompozycji w naczyniach

36x2

I

Monika Łoś

II

Małgorzata Bigus

11.    

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących

32x2

I

Monika Łoś

II

Dominika Urbanowicz

12.    

Wykonywanie dekoracji wnętrz

66x2

I

Magdalena Czaus

II

Monika Łoś

13.    

Sprzedaż we florystyce

13x2

I

Marta Szabla

II

Marta Szabla

Razem

265x2

 

Razem (teoria + praktyka)

442

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top