Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.30 - Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej edycja XIV (21.09.2018 – 19.01.2019)

Informacje dostępne będą wkrótce

Harmonogram B.30 Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej – Edycja XIV
(21.09.2018 – 19.01.2019)

 

 

 

 

 

piątek

sobota

niedziela

 

Lp

termin zjazdu

16:00-19:45

8:00-11:45

12:00-16:00

8:00-11:45

12:00-16:00

 

1

21-22.09.18

Kosztorysowanie s.204 (5h) 

M. Wierzbowski Grupa I i II

 

Budownictwo ogólne s. 214. (10h)  E. Hepner

   

 

 

2

5-7.10.18

Dokumentacja przetargowa s.204 (5h)

M. Wierzbowski

Kosztorysowanie s.204 (5h) 

M. Wierzbowski Grupa I i II

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

 

 

3

19-21.10.18

 

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa I s.204

 

4

16-18.11.18

 

Budownictwo ogólne – E. Hepner (10h)s. 214

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

 

5

7-9.12.18

Budownictwo ogólne s. 214. (5h)  E. Hepner

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Pracownia  dokumentacji przetargowej –

M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

 

6

14-16.12.18

Język obcy ukierunkowany zawodowo - Agata Lichy (4h) do 19:00 Grupa I i II

Dokumentacja techniczna – E. Hepner (10h) s. 214        

Budownictwo ogólne – E. Hepner (10h)s. 214

 

7

11-13.01.19

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Dokumentacja techniczna – E. Hepner

(8h)s. 214 do 14:30

 

8

18-19.01.19

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

Pracownia kosztorysowania –

M. Wierzbowski - Grupa II s.204

Pracownia kosztorysowania – M. Wierzbowski - Grupa I s.204

   

 

Współpracują ze szkołą

Back to top