KURSY KWALIFIKACYJNE  

Tytuł Odsłony
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Edycja (14.09.2018r.-12.05.2019r.) 117
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej Edycja II (28.09.2018r.-12.05.2019r.) 79
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.30 - Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej edycja XIV (21.09.2018 – 19.01.2019) 570
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stolarz symbol cyfrowy 752205 Edycja V (20.04.2018 – 28.04.2019) 317
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna edycja II 16.02.2018r.-13.05.2018r. 477
Harmonogram kursu R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r. 551
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.9 (29.09.2017r. - 19.05.2018r.) 691
Harmonogram kursu R4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (od 29.09.2017r. do 06.2018r.) 1136
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.30 Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej (29.09.2017r. - 19.01.2018r.) 597
Harmonogram kursu A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (2.12.2016- 26.11.2017) 597
Harmonogram kursu B.8.Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (1.04.2017 - 26.11.2017) 890
Harmonogram kursu R.21 . Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (III edycja) 31.03.2017r - 3.12.2017r 881
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r. 948
Harmonogram kursu B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (25.11.2016- 26.11.2017) 1008
Harmonogram kursu A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich (25.11.2016- 26.11.2017) 1562
Dokumenty do pobrania - kursy 12744

Współpracują ze szkołą

Back to top