Kurs - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna


A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Kwalifikacja A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik technologii drewna.

 

 

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 6 miesięcy

Czas trwania kursu w systemie wieczorowym: 7 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia:

·         Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna;

·         monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna.

 

W trakcie szkolenia kursanci nabywają dodatkowo umiejętności obsługi obrabiarki numerycznie sterowanej (CNC) w zakresie obróbki drzewnej.

Miejsce szkolenia:

·         zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

·         zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

·         Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych są bezpłatne

Rezultaty szkolenia:

·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie technik technologii drewna;

·         absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik technologii drewna
po potwierdzeniu kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom technika technologii drewna
oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego
(Europass w języku angielskim).

 

Dokumenty do pobrania

Współpracują ze szkołą

Back to top