Kurs - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej


R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Kwalifikacja R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik pszczelarz i jedyna w zawodzie pszczelarz.

 

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 9 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia:

·         Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         prowadzenie produkcji roślinnej;

·         prowadzenie produkcji zwierzęcej;

·         prowadzenie gospodarki pasiecznej;

·         wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej.

Miejsce szkolenia:

zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

zajęcia praktyczne –Katedra Pszczelnictwa UWM, ul. Słoneczna 48 (Osiedle Słoneczny Stok)

część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych są bezpłatne

Rezultaty szkolenia:

·         zaświadczenie o ukończeniu kursu

·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie pszczelarz.

·         absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass w języku angielskim).

Dokumenty do pobrania

Współpracują ze szkołą

Back to top