Kurs- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

 Kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych  to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń sanitarnych.

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 6 miesięcy.

 Adresaci kursu: osoby pełnoletnie.

 Cele szkolenia:

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 ·         Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych
i instalacji kanalizacyjnych;

 ·         Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych;

 ·         Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;

 ·         Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych.

 Miejsce szkolenia:

 ·         zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 Materiały sanitarne wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych
są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia:

 ·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

 ·         absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji  sanitarnych ipo potwierdzeniu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych
z budową i remontem sieci komunalnych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass w języku angielskim).

 Dokumenty do pobrania

 

Współpracują ze szkołą

Back to top