Warsztaty

Przy szkole działają Warsztaty Szkolne umożliwiające uczniom odbywanie zajęć praktycznych.

Historia powstania warszratów

Realizujemy zadania merytoryczne i wychowawcze, które mają decydujący wpływ na poziom wiedzy i wychowania uczniów. Programy nauczania są dostosowywane do zmiennych potrzeb rynku pracy. Nasza młodzież odbywa zajęcia z praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach gdzie młodzież ma możliwość na bieżąco poznawania nowych technologii w stolarstwie, budownictwie.

Obecnie współpracujemy z:

Visimind LTD AB Krzysztof Gajdamowicz

Warmińsko Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

Mazurskie Okna Klaster Olsztyn

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Olsztyn

REMONDIS Sp. z o.o. Olsztyn

Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Wielbark

Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe w Gutkowie

Cedat Oddział Olsztyn

Mapei Polska Sp. z o.o. Gliwice

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Olsztyn

Xella Polska Sp. z o.o. Warszawa

FAKRO Sp. zo.o. Nowy Sącz, Paweł Kołbon

Wienerberger Ceramika Budowlana Warszawa

Akademia Technik Malarskich /Dekoral Wrocław/

TPI Topcon Sokkia–

Henkel

Iławskie  Przedsiębiorstwo Budowlane

Festool  / Protool

Blum

Knauff

CEDAT

 

Kierunki kształcenia w których odbywają się zajęcia praktyczne:

TECHNIKUM (4 lata)
Technik budownictwa
Technik technologii drewna

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)
Murarz
Stolarz
Technolog robót wykończeniowych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 lata)
Posadzkarz

Ośrodek egzaminacyjny
         Reforma oświaty wprowadziła egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W pierwszym roku obowiązywania tych egzaminów szkoła uzyskała uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego. W chwili obecnej w Ośrodku prowadzone są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

W szkole zasadniczej:
1. stolarz,
2. murarz,
3. malarz-tapeciarz,
4. posadzkarz.

         Najważniejszą korzyścią posiadania przez szkołę uprawnień Ośrodka Egzaminacyjnego jest to, że uczeń kształci się w tym samym miejscu, w którym na zakończenie nauki zdaje egzamin, oraz to, że Ośrodek Egzaminacyjny został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania egzaminów praktycznych w ramach EFS. Zdawalność egzaminów praktycznych jest bardzo wysoka mieści się w przedziale od 80-100%.

Współpracują ze szkołą

Back to top