Praktyki zawodowe

 

Harmonogram przebiegu praktyk zawodowych w roku 2016/17

 

l.p

klasa

zawód

Ilość tygodni praktyki

Przewidywany termin praktyki

Organizacja

praktyk 

Monitoring realizacji podstawy programowej kształcenia na praktykach zawodowych

Kontrola wyjazdowa lub telefoniczna

  Analiza ankiet, wnioski
i rekomendacje

1

3b

Technik budownictwa

2+2

3.10.-14.10.2016

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

R. Urbaniak

2

2 b/d

Technik budownictwa

2

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

E.Łątkowska

3

2b/m

Technik budownictwa

2

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

E.Hepner

4

2 b/d

Technik drogownictwa

2+2

26.09.-7.10.2016

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

A.Naszlin

5

3a/d

Technik drogownictwa

2+2

3.10.-14.10.2016

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

A.Naszlin

6

3a/d

Technik architektury krajobrazu

2+2

3.10.-14.10.2016

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

A.Mazur

7

3a

Technik architektury krajobrazu

2+2

3.10.-14.10.2016

2.05.2017-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

D.Urbanowicz

8

3g/m

Technik geodeta

2

26.09.2016-7.10.2016

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

D.Tomaszewski/M.Mickiewicz

9

3g/m

Technik technologii drewna

2+2

26.09.2016-7.10.2016

2.05.2017.-12.05.2017

M.Andruszkiewicz

M.Andruszkiewicz

E.Florkowska-Hamera

 

*Ocena praktyk będzie się odbywała zgodnie z §6 Regulaminu praktyk ZSB -  Ogólne kryteria oceniania uczniów na praktyce zawodowej,

 

 

Opracowała: Milena Andruszkiewicz

Współpracują ze szkołą

Back to top