Pedagog

Godziny pracy
pedagoga szkolnego
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej

 

Poniedziałek

800- 1300

Wtorek

800- 1300

Środa

800 -1300

W każdy pierwszy czwartek  miesiąca 

1100-1700

Czwartek

900-1400

Piątek

800 -1300

 

Główne zadania pedagoga szkolnego:

  • ·        rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów
  • ·        analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
  • ·        organizowanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej
  • ·        koordynowanie realizacji szkolnego programu wychowawczego, jego monitorowanie i ewaluacja.
  • ·        badanie skuteczności stosowanego systemu nagród i kar.
  • ·        współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo- wychowawczych.
  • ·        współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top