Pedagog

Godziny pracy
pedagoga szkolnego
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej

 


rok szkolny 2017/2018

 I semestr

Szkoła - pokój 115

 

Poniedziałek

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8 00 - 14 00

 

 

9 30 - 1430

 

800  - 1300

 

930 - 1430

 

900 - 1400

 

 

Główne zadania pedagoga szkolnego:

  • ·        rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów
  • ·        analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
  • ·        organizowanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej
  • ·        koordynowanie realizacji szkolnego programu wychowawczego, jego monitorowanie i ewaluacja.
  • ·        badanie skuteczności stosowanego systemu nagród i kar.
  • ·        współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo- wychowawczych.
  • ·        współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top