Dzień Kombatanta

Dzień Kombatanta

8 września 2017r. w Zespole Szkół Energetyczno-Merchaniczych w Olsztynie zorganizowano Dzień Kombatanta – spotkanie, którego gośćmi honorowymi byli: p. płk Marcin Kus – prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, p. kpt Mieczysław Pożarski, p. kpt Franciszek Roganowski, p. kpt Stanisław Rusowicz, p. por. Edward Róg, p. prof. UWM płk Andrzej Piątek – przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także p. Alfons Kułakowski reprezentujący środowisko Sybiraków.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - p. Agnieszka Warakomska-Poczobutt oraz doradca Wojewody - p. Mateusz Mickiewicz, prezes Ligi Ochrony Przyrody - p. Tadeusz Pampuch, p. Beata Deka - przedstawicielka polikliniki MSWiA w Olsztynie, a także p. Małgorzata Bojarowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zespół Szkół Budowlanych był reprezentowany w tym wydarzeniu przez poczet sztandarowy pod opieką p. Andrzeja Klicha oraz klasę 3 gd z p. Januszem Kocem. Po części oficjalnej, której najważniejszą częścią było wystąpienie p. Marcina Kusa i minirecital wokalny p. Hanny Niemiry, nasi uczniowie zostali zaproszeni na wykład o patriotyzmie przygotowany przez

 p. Zbigniewa Majchrzaka – prezesa Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela. Głównym wątkiem tej niezwykłej lekcji była koncepcja patriotyzmu zdefiniowana przez prof. Józefa M. Bocheńskiego oraz myśl Arystotelesa, że  "należy tak żyć, aby być godnym swojej Ojczyzny".

 

Dzień Kombatanta był bez wątpienia wyjątkową lekcją patriotyzmu i wzruszającym spotkaniem seniorów z najmłodszym pokoleniem Polaków.


 

Współpracują ze szkołą

Back to top