Gry edukacyjne pomocne w nauce

 Gry edukacyjne pomocne w nauce

Uczennica klas 3g/m Anna Robaczek przygotowała zestaw gier edukacyjnych pomocnych
w realizacji zajęć dydaktycznych w Geoogrodzie.

Stworzona baza gier edukacyjnych z zakresu rozpoznawania roślin i skał wychodzi naprzeciw, obserwowanej u współczesnego ucznia, zmianie w sposobie komunikacji i uczenia się. Scenariusze zajęć przewidują dwa etapy lekcji: pierwszy w formie bezpośredniego spotkania w Geoogrodzie, drugi jako kontynuacja i podsumowanie zajęć z wykorzystaniem bazy gier dydaktycznych.

 Zestaw gier edukacyjnych jest elementem pracy „Ścieżkami GEOOGRODU.  Przewodnik dydaktyczny po szkolnym Geoogrodzie” opracowanej przez uczennice Annę Żuk z klasy 2 bd i Annę Robaczek z klasy 3gm pod opieką nauczycieli prowadzących. Praca została zgłoszona na eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii pomoc dydaktyczna i została zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego. Uczennice za tę pracę otrzymały wyróżnienie i tytuł finalisty Olimpiady

 Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A - Innowacje techniczne 2016/2017.

Praca „Ścieżkami GEOOGRODU. Przewodnik dydaktyczny po szkolnym Geoogrodzie."      jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć dydaktycznych  z przedmiotów przyrodniczych i zawodowych.

 „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” to projekt z zakresu edukacji ekologicznej, podczas realizacji projektu korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!

Linki do gier dydaktycznych:

 

Rozpoznawanie roślin ozdobnych.

Lp.

GRA

DOSTĘP DO GRY (link)

1.

Puzzle  rośliny   

http://puzzlefactory.pl/pl/157393_Geoogr%C3%B3d_ZSB._Ro%C5%9Bliny

 

2.

Memory rośliny    

https://learningapps.org/display?v=p7ac2su5v17

 

3.

Krzyżówka rośliny  

https://learningapps.org/display?v=p844xbrnk17

 

4.

Rozpoznawanie roślin

https://learningapps.org/display?v=pv3s4k3bt17

 

Rozpoznawanie skał i ich podział ze względu na genezę powstania, elementy rzeźby polodowcowej.

Lp.

GRA

DOSTĘP DO GRY (link)

1.

Puzzle  Geoogród

http://puzzlefactory.pl/pl/157451_Geoogr%C3%B3d_ZSB._Ska%C5%82y

2.

Memory

 skały  

https://learningapps.org/display?v=p7ac2su5v17

 

3.

Układanka podział skał

http://LearningApps.org/display?v=pbqxhw2vj17

4.

Krzyżówka  geologia

https://learningapps.org/display?v=pci91db2n17 

5.

Rzeźba polodowcowa

https://learningapps.org/display?v=pkpabw0ma17

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top