Kwitnący Geoogród

Kwitnący Geoogród

Rok temu w pierwszej części Geoogrodu zostały  posadzone rośliny ozdobne, między innymi: płomyk szydlasty,  kocimiętka Faassena, macierzanka piaskowa,  szałwia omszona, dzwonek karpacki, żurawka ogrodowa, kosaciec syberyjski,  goździk siny, rojnik murowy i inne. Efekt  tej pracy obserwujemy od wiosny, gdy rosliny „budziły się do życia”, a potem pięknie zakwitły.

W nowo powstającej części Geoogrodu  posadzone zostały różne gatunki roślin,  w najbliższych dniach  prace będą kontynuowane i zakończone.

 

Jednym z wielu celów realizacji projektu  „Geoogród przy ZSB” współfinanowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie poprzez  Olsztyńskie Centum Edukacji Ekologicznej jest poprawa bioróżnorodności otoczenia szkoły i  nauka rozpoznawanie nasadzonych roślin
w Geoogrodzie.

W naszym Geoogrodzie dostrzegamy piękno przyrody ożywionej (kolekcja roślin ozdobnych) i przyrody nieożywionej (kolekcja głazów narzutowych).


 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top