„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

W naszej szkole realizowany jest projekt z z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem głównym  realizacji projektu edukacyjnego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie”  z zakresu edukacji ekologicznej jest uzupełnienie bazy dydaktycznej  już istniejącej części  i powiększenie Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

 

Geoogród to rodzaj ogrodu dydaktycznego eksponującego - przeznaczonego do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

 

 Cele szczegółowe:

1.    Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i osób przebywających na terenie posesji szkoły

2.    Innowacyjne podejście do edukacji zawodowej poprzez powiązanie z edukacją ekologiczną.

3.    Rozszerzenie bazy do prowadzenia zajęć  dydaktycznych z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

4.    Umiejętność rozpoznawania skał narzutowych.

5.    Umiejętność rozpoznawania roślin nasadzonych w Geoogrodzie.

6.    Poprawa bioróżnorodności otoczenia szkoły.

7.    Dostrzeganie piękna przyrody ożywionej i nieożywionej.

8.    Znajomość form ochrony przyrody.

9.    Powiększenie poligonu edukacyjnego - miejsca działań edukacyjnych prowadzonych ustawicznie.

10.                    Poprawa estetyki otoczenia szkoły i osiedla poprzez kształtowanie krajobrazu.

11.                    Wyzwalanie w uczniach kreatywności w zakresie podejmowania działań ekologicznych   przy wykorzystaniu wiedzy technicznej nabywanej podczas nauki danego zawodu.

12.                    Podnoszenie w uczniach poczucia odpowiedzialności poprzez powierzenie
im samodzielnego wykonania prac i pomocy dydaktycznych na terenie posesji szkoły.    

 

 Projekt jest realizowany od kwietnia 2017. Przez ostatnie tygodnie trwają intensywne prace związane z realizacją projektu.  Zaangażowanych w realizację projektu „Geoogród” jest wielu uczniów. Prace wykonywane są podczas zajęć praktycznych uczniów kształcących się w zawodzie architekt krajobrazu, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych. Do prac organizowanych podczas zajęć pozalekcyjnych włączają się chętni uczniowie kształcący się w różnych zawodach.


 

Współpracują ze szkołą

Back to top