Koniec wieńczy dzieło, czyli otwarcie Geoogrodu przy ZSB

Koniec wieńczy dzieło, czyli
otwarcie Geoogrodu przy ZSB

         12 października 2016 r. po kilkunastu miesiącach prowadzenia prac (przygotowawczych oraz wykonawczych), zaangażowania wielu uczniów                i ogromnej determinacji nauczycieli (zwłaszcza p. Reginy Urbaniak i p. Hanny Kamińskiej), mogliśmy poczuć satysfakcję z zakończenia projektu dot. stworzenia Geoogrodu przy ZSB.

             W obecności  zastępcy prezydenta Olsztyna   p. Jarosława M. Słomy, 
p. Teresy Wiśniewskiej z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna i innych gości mogliśmy podziękować tym wszystkim, którzy w różnej formie wsparli nas w trakcie realizacji tego zamierzenia, m. in.: panu dr. Dariuszowi Gałązce      z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie za
sprawowanie opieki merytorycznej w zakresie oznaczania skał, pani Alicji Szarzyńskiej - kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie za stałą  pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu, a także  przedstawicielom WFOŚiGW w Olsztynie  za współfinansowanie projektu, czy lokalnym przedsiębiorcom oferującym nam pomoc rzeczową. Obok wielu ciekawych informacji na temat tworzenia naszego Geoogrodu mieliśmy okazję wysłuchać fascynującego wykładu dr  hab.  inż. Arkadiusza Bieńka z Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na temat ukształtowania polodowcowego terenu.

Kulminacyjnym punktem tego uroczystego spotkania był moment przecięcia wstęgi w naszym - stwierdzamy to z dumą- GEOOGRODZIE!


 

 

 

 Więcej zdjęć w GALERII

 

Otwarcie GEOOGRÓDU w mediach

Telewizja Olsztyn

-

http://www.....

Radio Olsztyn

-

http://www.....

olsztyn.wm

-

http://www.....

olsztyn.com

-

http://www.....

olsztyn.24

-

http://www.....

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top