GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

 

„Wykorzystanie skał w budownictwie dawnym i współczesnym
na Warmii i Mazurach”

  „Krajobraz polodowcowy Warmii i Mazur”

 

 

Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na: 

§  piękno przyrody młodoglacjalnej regionu ( pierwszy temat), 

§  dostrzeżenie powiązań budowy geologicznej z wykorzystywanymi materiałami budowlanymi (drugi temat).

  Na zdjęciach ruiny zamku kapituły chełmińskiej z XIV w Kurzętniku 

i urozmaicona rzeźba młodoglacjalna. Fot. H. Kamińska

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top