Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Jesienią zostały przywiezione skały do szkolnego Geoogrodu. Jest  to specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej Żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Kolekcja skał będzie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcji geografii, jak również na zajęciach z przedmiotów zawodowych w klasach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu.

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top