Koniec wieńczy dzieło, czyli otwarcie Geoogrodu przy ZSB

Koniec wieńczy dzieło, czyli
otwarcie Geoogrodu przy ZSB

         12 października 2016 r. po kilkunastu miesiącach prowadzenia prac (przygotowawczych oraz wykonawczych), zaangażowania wielu uczniów                i ogromnej determinacji nauczycieli (zwłaszcza p. Reginy Urbaniak i p. Hanny Kamińskiej), mogliśmy poczuć satysfakcję z zakończenia projektu dot. stworzenia Geoogrodu przy ZSB.

Czytaj więcej...

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

 

„Wykorzystanie skał w budownictwie dawnym i współczesnym
na Warmii i Mazurach”

  „Krajobraz polodowcowy Warmii i Mazur”

 

 

Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na: 

§  piękno przyrody młodoglacjalnej regionu ( pierwszy temat), 

§  dostrzeżenie powiązań budowy geologicznej z wykorzystywanymi materiałami budowlanymi (drugi temat).

Czytaj więcej...

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

 

Celem głównym projektu jest tworzenie Geoogrodu jako  miejsca edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

Czytaj więcej...

Działania podjęte przez uczniów

Działania podjęte przez uczniów

Przez sezon zimowo - wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Uczeń klasy 4ba, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. "Kamienna ścieżka sensoryczna". Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren GEOOGRODU, wykonanej z materiałów stosowanych do budowy dróg. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował Łukasz Dulisz uczeń z klasy II b. W ramach wykonywanych prac dodatkowo uczeń zaprojektował m.in.: murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

Czytaj więcej...

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Jesienią zostały przywiezione skały do szkolnego Geoogrodu. Jest  to specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej Żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Kolekcja skał będzie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcji geografii, jak również na zajęciach z przedmiotów zawodowych w klasach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu.

Czytaj więcej...

Prace nad modelem rzeźby młodoglacjalnej

Prace nad modelem rzeźby młodoglacjalnej

Uczniowie klas czwartych  Jakub i Bartosz podjęli się bardzo ciekawego zadania – wykonanie modelu rzeźby młodoglacjalnej czyli polodowcowej. Obszar woj. warmińsko- mazurskiego to teren o charakterystycznej rzeźbie młodoglacjalnej.  Uczniowie do wykonania zadania musieli przygotować się  merytorycznie - z zakresu wiedzy geograficznej, a także od strony technicznej- z jakich materiałów, jaka technologię zastosować do wykonania modelu. Model rzeźby młodoglacjalnej będzie pomocą dydaktyczną na lekcjach geografii i elementem Geoogrodu. Pomoże zrozumieć,  jak w procesach egzogenicznych kształtowała się powierzchnia Ziemi na Pojezierzu Mazurskim czyli w regionie naszego zamieszkania. Do wykonania modelu wykorzystują różnego rodzaju materiały budowlane: płyty WIM Platte, masy uszczelniające, zaprawy wodoszczelne itp.

Uczniowie systematycznie i cierpliwie pracują nad projektem, poświęcając na to swój wolny czas.

Czytaj więcej...


Dołóż swój kamień do Geoogrodu!

Dołóż swój kamień do Geoogrodu!

 

Na działce położonej przy Bursie Nr 4 wyznaczyliśmy miejsce na zbiórkę kamieni.

Została również zamontowana tablica informacyjna o powstającym Geoogrodzie przy ZSB w Olsztynie.

Zachęcamy wszystkich  uczniów naszej szkoły do wzięcia  udział akcji : dołóż swój kamień do Geoogrodu.

Zapraszamy również nauczycieli i pracowników szkoły  do udziału w kolekcjonowaniu kamieni na potrzeby lapidarium.

 

Dodatkowe informacje  u nauczyciela geografii.

Czytaj więcej...

Terenowe ćwiczenia geodezyjne.

Terenowe ćwiczenia geodezyjne.

Uczniowie klasy 2g/m kształcący się w zawodzie technik geodeta podczas ćwiczeń terenowych z geodezji (9 październik 2015r.) dokonali pomiaru sytuacyjno-wysokościowego głazów za pomocą instrumentów geodezyjnych zwanych tachimetrami przy ulicy Obiegowej. W wyniku pomiaru powstanie opracowanie zawierające obliczone współrzędne, szkic sytuacyjny przedstawiający fragment terenu dookoła głazów oraz mapa mierzonego obszaru.

Czytaj więcej...

Powstaje geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.

Powstaje geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.

 

Od września 2015r rozpoczęliśmy prace związane z realizacją  projektu „Geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie” z zakresu działalności ekologicznej, priorytet 1:  Georóżnorodność  Warmii i Mazur. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i wsparciu Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Zajęcia terenowe: Krajobraz polodowcowy Pojezierza Mazurskiego.

Zajęcia terenowe: Krajobraz  polodowcowy Pojezierza Mazurskiego.

Na początku października uczniowie klasy 2g/m  byli na wycieczce integracyjno  - dydaktycznej w gospodarstwie agroturystycznym "U Kojrysa". Uczniowie mieli czas na integrację  i wypoczynek. Równocześnie  odbyły się zajęcia z geografii mające na celu zapoznanie się z charakterystycznymi cechami krajobrazu  polodowcowego Pojezierza Mazurskiego. Dokonaliśmy bezpośrednich obserwacji środowiska przyrodniczego okolic Olsztyna.
W jesiennym słońcu łatwiej było dostrzec piękno otaczającej nas  przyrody .

Czytaj więcej...

Współpracują ze szkołą

Back to top