Gry edukacyjne pomocne w nauce

 Gry edukacyjne pomocne w nauce

Uczennica klas 3g/m Anna Robaczek przygotowała zestaw gier edukacyjnych pomocnych
w realizacji zajęć dydaktycznych w Geoogrodzie.

Stworzona baza gier edukacyjnych z zakresu rozpoznawania roślin i skał wychodzi naprzeciw, obserwowanej u współczesnego ucznia, zmianie w sposobie komunikacji i uczenia się. Scenariusze zajęć przewidują dwa etapy lekcji: pierwszy w formie bezpośredniego spotkania w Geoogrodzie, drugi jako kontynuacja i podsumowanie zajęć z wykorzystaniem bazy gier dydaktycznych.

Czytaj więcej...


Powiększamy Geoogród

Powiększamy Geoogród

Od maja 2017 trwały prace związane z powiększaniem Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

W prace związane z realizacją projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” i realizacją tego etapu prac zaangażowani są uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Podczas zajęć pozalekcyjnych aktywnie w realizację projektu włączają się uczniowie kształcący się w różnych zawodach Technikum Nr 4 i ZSZ Nr 4.

Czytaj więcej...

Kwitnący Geoogród

Kwitnący Geoogród

Rok temu w pierwszej części Geoogrodu zostały  posadzone rośliny ozdobne, między innymi: płomyk szydlasty,  kocimiętka Faassena, macierzanka piaskowa,  szałwia omszona, dzwonek karpacki, żurawka ogrodowa, kosaciec syberyjski,  goździk siny, rojnik murowy i inne. Efekt  tej pracy obserwujemy od wiosny, gdy rosliny „budziły się do życia”, a potem pięknie zakwitły.

W nowo powstającej części Geoogrodu  posadzone zostały różne gatunki roślin,  w najbliższych dniach  prace będą kontynuowane i zakończone.

Czytaj więcej...

Tworzymy ekologiczną ścieżkę sensoryczną

Tworzymy  ekologiczną ścieżkę sensoryczną

W ramach realizacji projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” tworzymy nową ścieżkę sensoryczną, wykorzystujemy  materiały  naturalne  organiczne przyniesione przez uczniów i pracowników szkoły.  Do akcji zbierania materiału na ścieżkę sensoryczną przyłączyło się wielu chętnych, zebraliśmy: szyszki sosnowe, szyszki świerkowe, szyszki modrzewiowe, orzeszki bukowe, korę o różnej frakcji, zrębki, drewniane, pelet - trociny, mech, słomę, trzcinę, gałązki brzozowe, krążki  z drewna, a nawet podkłady kolejowe.

Czytaj więcej...

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

W naszej szkole realizowany jest projekt z z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem głównym  realizacji projektu edukacyjnego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie”  z zakresu edukacji ekologicznej jest uzupełnienie bazy dydaktycznej  już istniejącej części  i powiększenie Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

Czytaj więcej...

Koniec wieńczy dzieło, czyli otwarcie Geoogrodu przy ZSB

Koniec wieńczy dzieło, czyli
otwarcie Geoogrodu przy ZSB

         12 października 2016 r. po kilkunastu miesiącach prowadzenia prac (przygotowawczych oraz wykonawczych), zaangażowania wielu uczniów                i ogromnej determinacji nauczycieli (zwłaszcza p. Reginy Urbaniak i p. Hanny Kamińskiej), mogliśmy poczuć satysfakcję z zakończenia projektu dot. stworzenia Geoogrodu przy ZSB.

Czytaj więcej...

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

 

„Wykorzystanie skał w budownictwie dawnym i współczesnym
na Warmii i Mazurach”

  „Krajobraz polodowcowy Warmii i Mazur”

 

 

Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na: 

§  piękno przyrody młodoglacjalnej regionu ( pierwszy temat), 

§  dostrzeżenie powiązań budowy geologicznej z wykorzystywanymi materiałami budowlanymi (drugi temat).

Czytaj więcej...

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

 

Celem głównym projektu jest tworzenie Geoogrodu jako  miejsca edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

Czytaj więcej...

Działania podjęte przez uczniów

Działania podjęte przez uczniów

Przez sezon zimowo - wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Uczeń klasy 4ba, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. "Kamienna ścieżka sensoryczna". Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren GEOOGRODU, wykonanej z materiałów stosowanych do budowy dróg. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował Łukasz Dulisz uczeń z klasy II b. W ramach wykonywanych prac dodatkowo uczeń zaprojektował m.in.: murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

Czytaj więcej...

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Jesienią zostały przywiezione skały do szkolnego Geoogrodu. Jest  to specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej Żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Kolekcja skał będzie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcji geografii, jak również na zajęciach z przedmiotów zawodowych w klasach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu.

Czytaj więcej...

Współpracują ze szkołą

Back to top